Înscrierea la liceu – calculul mediei de admitere

by stiriAdmin | februarie 6, 2016 11:04 am

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%, şi media generală de absolvire a claselor V –VIII, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.
Calculul mediei de admitere se face astfel:
MA= ABS plus 3EN împărțit la 4
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor V–VIII;
EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a.
calcul_36493200[1]
Pentru înțelegerea formulei de calcul, vom face o exemplificare. Elevul George I. presupunem că va avea 9,50 ABS (media generală de absolvire a claselor V-VIII) și 8,00 EN (media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a). Aplicăm formula de calcul, anume 9,50 (ABS) + 24 (de trei ori media generală de la evaluarea națională) = 33,50, rezultat pe care îl împărim la 4 și rezultă că elevul George I. are o medie de admitere de 8,37.

Endnotes:
  1. [Image]: https://www.stiriutile.ro/wp-content/uploads/2016/02/calcul_36493200.png

Source URL: https://www.stiriutile.ro/inscrierea-la-liceu-calculul-mediei-de-admitere/