Înscrierea în clasa pregătitoare: criterii de departajare

by stiriAdmin | ianuarie 20, 2016 4:13 pm

Elevii înscriși la școala de circumscripție vor urma automat cursurile la această școală. După ce au loc înscrierile la școlile la care elevii sunt arondați, pe locurile rămase libere va avea loc înscrierea copiilor care nu locuiesc în acele zone.

Dacă numărul de cereri de înscriere din afara circumscripției este mai mare decât numărul locurilor rămase libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, prevăzute în Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar 2016 – 2017 (http://www.edu.ro/index.php/articles/23862).
Școala de circumscripție este școala căreia îi sunt arondate locuințele aflate în apropierea sa. Totalitatea străzilor arondate unei școli formează circumscripția școlară. Puteți afla cărei școli îi este arondat copilul de pe site-ul inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiuljui București unde vor fi publicate circumscripțiile școlare, planul de școlarizare și numărul de clase pregătitoare alocate.

Criterii generale de departajare

Criteriile generale de departajare au în vedere următoarele aspecte ce vor fi luate în considerare:
a. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului;
b. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (este asimilat acestei situații cazul copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial);
c. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d. existența unui frate/a unei surori înmatriculate în școala respectivă.

Repartizarea copiilor se face în ordine descrescătoare a numărului de criterii generale cumulate de către fiecare copil. În cazul în care mai mulți copii îndeplinesc un criteriu, ordinea de prioritate a criteriilor este de la a) la d).
Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare școală și se aplică dacă sunt mai mulți copii înscriși decât locuri libere, după ce criteriile generale au fost aplicate.
Excepție la ordinea de aplicare a criteriilor generale și specifice pot face școlile cu predare în limba unei minorități naționale, dacă stabilesc printre criteriile specifice cunoașterea limbii de predare; în acest caz, criteriul cunoașterii limbii de predare poate fi aplicat înaintea criteriilor generale.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/inscriere-in-clasa-pregatitoare-departajare/