Înscrierea în clasa pregătitoare: actele necesare

by stiriAdmin | ianuarie 20, 2016 2:14 pm

Pentru înscrierea copilului în clasa pregătitoare, sau zero cum îi mai spun unele persoane, părinții trebuie să pregătească următoarele acte:

• Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal.
• Copie și original al certificatului de naștere al copilului.
• Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare / clasei I (acolo unde este cazul).
• Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

Source URL: https://www.stiriutile.ro/inscriere-in-clasa-pregatitoare-acte-necesare/