Înregistrarea nașterii bebelușului cu părinții necăsătoriți

by stiriAdmin | ianuarie 29, 2016 4:02 pm

După ce pe lume vine un bebeluș, părinții acestuia, chiar dacă sunt necăsătoriți, trebuie să procedeze la înregistrarea nou-născutului în vederea eliberării certificatului de naștere. În situația în care părinții nu sunt căsătoriți, dar tatăl recunoaște nou-născutul, actele necesare înregistrării nașterii bebelușului sunt următoarele:
• certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
• certificatul de naştere al mamei (original şi fotocopie);
• actul de identitate al mamei (original şi fotocopie);
• actul de identitate al tatălui (original şi fotocopie);
• actul de identitate declarantului, dacă naşterea nu este declarată de părinți.
• în cazul în care copilul este recunoscut de către tată, ambii părinţi vor completa şi semna, numai în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, declaraţia din care să rezulte şi numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul.
O mențiune foarte importantă se referă la faptul că declaraţia cu privire la numele de familie al copilului se dă și se semnează numai în faţa ofiţerului de stare civilă. Declaraţia cu privire la recunoaşterea copilului de către tată poate fi dată şi în fața notarului public.

Sursa foto: http://www.nyp.org

Source URL: https://www.stiriutile.ro/inregistrarea-nasterii-bebelusului-cu-parintii-necasatoriti/