Înregistrare naștere copii cu părinții în vârstă de sub 14 ani

by stiriAdmin | ianuarie 28, 2016 8:32 pm

În situaţia în care ambii părinţi ai nou-născutului au vârsta sub 14 ani, documentele necesare înregistrării nașterii bebelușului sunt următoarele:
• Certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip ca-re trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila uni-tăţii sanitare, semnătura şi parafa medicului.
• Actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă.
• Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul.
• Declaraţie de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor, acesta este asistat de reprezentantul legal.
• Certificatul de naştere al mamei şi actul de identitate al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de mamă.
• Actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului.

Sursa foto: http://smashinghub.com/

Source URL: https://www.stiriutile.ro/inregistrare-nastere-copii-cu-parintii-in-varsta-de-sub-14-ani/