Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice

Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice
11 martie 2016 Printează articolul

Noutăți impozite și taxe locale 2016

Codul Fiscal a adus o serie de modificări în acest an. Revenim și vi le prezentăm pe cele mai importante și care sunt, totodată, de foarte mare interes pentru populație. În primul rând, persoanele fizice care deţin în proprietate/coproprietate clădiri nerezidenţiale sau mixte au obligaţia de a depune declaraţii privind destinaţia spaţiului deţinut, declarație care trebuie depusă până la data de 31 martie 2016 (potrivit unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului din 23 martie 2016, termenul de depunere a acestei declaraţii s-a prelungit până pe 31 mai 2016).

Cum se calculează impozitul

Pentru clădirile rezidenţiale (clădiri care au destinaţie de locuit) aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile, valoare calculată conform art. 457 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal. Cota impozitului se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

Pentru clădirile nerezidenţiale (cladiri care au altă destinaţie decât cea de locuit) aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% -1,3% asupra valorii clădirii respective. Valoarea clădirii în cauză rezultă a fi stabilită în diverse moduri, anume:
a. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, raport întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; un evaluator autorizat de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) se poate găsi chiar pe site-ul ANEVAR, la adresa http://nou.anevar.ro/noutati/04-mar-2016-evaluatorii-autorizati-disponibili-pentru-efectuarea-rapoartelor-evaluare-pentru;
b. valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c. valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
De asemenea, și la aceste categorii de clădiri, cota de impozitare se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

Dacă valoarea clădirilor nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice nu poate fi calculată conform celor menţionate mai sus, atunci va fi aplicată cota maximă de impozitare prevăzută, adică de 2% asupra valorii impozabile calculată pentru clădirile rezidentiale.

adaugă comentariu

0 comentarii

Nu există comentarii !

Adaugă comentariu