Eliberare carte de identitate. Primul buletin, la vârsta de 14 ani

by stiriAdmin | iulie 30, 2017 7:37 pm

Prima carte de identitate (C. I.) sau buletin, cum încă îi mai spun mulţi români, se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani. După împlinirea vârstei de 14 ani, minorul trebuie să meargă la ghişeul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor de pe raza de domiciliu. Cum este minor, acesta nu va merge singur, ci însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament. Împreună cu părintele sau reprezentantul legal, după caz, minorul va solicita eliberarea actului de identitate. Persoana care însoţeşte minorul, în funcţie de unul dintre cezurile enumerate mai sus, va avea asupra sa actul de identitate în original.

Acte necesare eliberare carte de identitate

Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială, fiind  obligatorie prezenţa minorului. În consecinţă, cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.

În vederea eliberării actului de identitate, la împlinirea vârstei de 14 ani, sunt necesare o serie de documente, anume:

Părinţii cu domicilii diferite

În realitate, situaţia minorului nu este mereu ideală, ci sunt şi cazuri în care părinţii acestuia sunt divorţaţi şi trebuie să se stabilească unde va domicilia minorul şi ce domicliu i se va trece în primul său buletin. În cazul în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat. Din respectiva declaraţie trebuie să rezulte că părintele căruia i-a fost încredinţat minorul este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic, adică la celălalt părinte.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeul de la Evidenţa Persoanelor, în prezenţa personalului Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor. Pentru cazul în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Concluzionând, dacă părinţii au domicilii diferite este necesară o declaraţie notarială încheiată în ţară pentru situaţia când părinţii locuiesc în România.  În cazul în care unul dintre părinţi locuieşte în altă ţară, atunci este necesară o procură specială eliberată de consulatul/ambasada României din ţara respectivă, din care să rezulte că este de acord ca minorul (copilul său) să îşi facă actul de identitate la adresa celuilalt părinte.

Prezenţa proprietarului domiciliului

Pentru cazul în care părinţii sau reprezentantul legal nu sunt titulari ai documentului cu care se face dovada spaţiului de locuit, este absolut necesară prezenţa proprietarului cu actul de identitate în original.

Dacă hotărârea de încredinţare a minorului este emisă de o autoritate dintr-o altă ţară, este necesar ca aceasta să fie recunoscută de instanţele din România.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

 

 

Endnotes:
  1. aici: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/pdf/formulare-consulare/carti-identitate/Anexa_11_Cerere_act_identitate.pdf

Source URL: https://www.stiriutile.ro/eliberare-carte-de-identitate/