Cum se calculează pensia de urmaș

by stiriAdmin | ianuarie 25, 2016 7:30 pm

Pensia de urmaș se acordă copiilor și soțului supraviețuitor, dacă persoana decedată era pensionar sau avea drept de pensie.

Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:
• pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
• pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
• 50% – pentru un singur urmaş;
• 75% – pentru 2 urmaşi;
• 100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.
Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte. În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează, în funcție de noul număr de urmași.
Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/cum-se-calculeaza-pensia-de-urmas/