Cum se calculează pensia anticipată

by stiriAdmin | ianuarie 25, 2016 7:26 pm

Pensia anticipată se acordă asiguraților care au depășit stagiul complet de cotizare cu cel puțin 8 ani și cu reducerea cu cel mult 5 ani a vârstei standard de pensionare calculată în funcție de data de naștere conform anexelor 5 și 6 la legea unitară a pensiilor 263/2010.

Anticiparea de 5 ani nu poate fi cumulată cu alte reduceri ale vârstei de pensionare. La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau în calcul perioadele asimilate prevăzute pentru studii superioare, stagiul militar, perioada când asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate ți stagiile de cotizare lucrate în străinătate.
Calculul punctajului pentru pensia anticipată se face la fel cu cel pentru pensia la limită de vârstă cu diferența că nu se iau în calcul punctajele realizate în perioadele asimilate. Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie (în prezent este 871,7 lei). Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare. Numărul de puncte realizat în fiecare lună se însumează, iar prin împărţirea la 12 rezultă punctajul anual al asiguratului în anul respectiv.
Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, ale cărui valori, din 1938 şi până în prezent, pot fi găsite pe site-ul Institutului Național de Statistică (www.insse.ro).
Pe perioada de pensie anticipată pensionarul nu poate cumula pensia cu venituri din o activitate profesională pentru care este obligat să plătească CAS (contribuție pentru pensie).
Se poate cumula pensia anticipată cu veniturile obținute prin :
• calitatea de consilieri locali sau județeni
•cadre militare trecute în rezervă sau asimilatții acestora
• persoane care relizează venituri de natură profesională altele decât salariile din drepturi de autor sau contracte/convenții încheiate potrivit Codului Civil.
La realizarea vârstei de pensionare pentru pensie la limită de vârstă pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie la limită de vârstă și se recalculează prin adăugarea punctajelor din perioadele asimilate.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/cum-se-calculeaza-pensia-anticipata/