Credit fără dobândă pentru persoanele cu handicap

by stiriAdmin | februarie 1, 2016 10:37 am

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat (potrivit Legii nr. 448/2006), precum şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat. Mai pe scurt spus, este vorba de un credit fără dobândă pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, dobânda picând în sarcina bugetului de stat.

Valoare credit

Creditul cu dobândă subvenţionată din bugetul de stat se acordă pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului.
Valoarea creditului nu trebuie să depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului se face în maximum 10 ani.
Persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile pot obține un credit folosit exclusiv pentru achiziţionarea unui singur autovehicul special adaptat pentru transportul unei persoane cu handicap netransferabilă, dependentă de scaunul cu rotile. Valoarea creditului nu poate depăși 20.000 de euro, iar returnarea creditului se face în maximum 15 ani. Beneficiarul trebuie să efectueze plata ratelor creditului la scadenţă.

Acte necesare

Actele necesare eliberării adeverinţei referitoare la acordul plăţii dobânzii sunt următoarele:
• Cerere;
• Certificatul de încadrare în grad de handicap (copie);
• Documentul de identitate (copie);
• Hotărâre de punere sub interdicţie/dispoziţie de curatelă, după caz (copie);
• Declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile art.27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea (pentru autovehicul) ;
• Declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile art.27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea (pentru adaptarea locuinţei);
• Declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica direcţiei orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului.

După obţinerea adeverinţei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului. Ulterior, beneficiarul se va prezenta la Serviciul Prestaţii Sociale şi Facilităţi cu următoarele documente, în vederea întocmirii dosarului:
• Contractul de credit bancar încheiat cu unitatea bancară;
• Graficul de rambursare în baza căruia se efectuează plata;
• Extrasul de cont;
• Copie de pe factura finală a autovehiculului sau copia legalizată a contractului de vânzare-cumpărare a acestuia;

Documentaţie adaptare locuinţă

Şi în cazul în care se doreşte adaptarea locuinţei la nevoile persoanei cu handicap este nevoie de întpocmirea unui dosar. Documentaţia necesară pentru adaptarea locuinţei potrivit nevoilor individuale de acces ale persoanei cu handicap cuprinde următoarele:
• proiectul tehnic de adaptare a locuinţei conform nevoilor individuale de acces, întocmit de o instituţie abilitată;
• devizul de lucrări aferente adaptării, întocmit de o instituţie abilitată;
• declaraţia pe propria răspundere a instituţiei abilitate din care să reiasă faptul că proiectul lucrării respectă cerinţele de accesibilitate, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/credit-fara-dobanda-pentru-persoanele-cu-handicap/