Asistent personal profesionist pentru îngrijirea persoanelor cu handicap

by stiriAdmin | august 2, 2017 12:57 am

O hotărâre de guvern recent adoptată prevede că persoanele cu handicap grav sau accentuat vor putea fi îngrijite şi la domiciliul unui asistent personal profesionist. Astfel se încearcă dezinstituţionalizarea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, acestora încercându-se să li se ofere  alternative de tip familial pentru protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități.

Evident, pentru a putea funcţiona un astfel de serviciu asistenţii personali profesionişti trebuie să îndeplinească anumite condiţii.

Ce este un asistent personal profesionist?

Potrivit hotărârii, asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată care asigură, prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, îngrijirea și protecția adultului cu handicap grav sau accentuat.

O persoană adultă cu handicap grav sau accentuat poate beneficia de îngrijire la asistent personal profesionist dacă cere acest lucru, anume:

De asemenea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului poate acorda asistent personal profesionist pentru o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat și din oficiu. Aici, să nu ne hazardăm. Mai bine faceţi singuri cerere, că domnii funcţionari nu prea au ochi să vadă. Doar dacă se prezintă cazuri disperate la televizor se mai sesizează, uneori, şi Direcţiile de Asistență Socială și Protecția Copilului. Apoi, înainte de a cere şi a vă muta la domiciliul asistentului personal profesionist trebuie văzut clar cine şi ce va face acesta. Hotărârea abia a fost adoptată, deci procedurile cu acreditarea asistenţilor personali profesionişti mai durează.

Condiţii pentru a fi asistent personal profesionist

Hotărârea adoptată de Guvernul Tudose stabilește și modalitățile de evaluare a îndeplinirii condițiilor necesare pentru atestare. Astfel, se vor avea în vedere elementele sociale și medicale ale capacității solicitantului. Capacitatea solicitantului se va stabili prin interviuri luate acestuia, vizite la domiciliul său, interviuri luate persoanelor cu care solicitantul locuiește și alte investigații suplimentare considerate necesare. Echipa care evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare va avea în componenţă cel puțin un asistent social și un psiholog.

Activitatea asistentului personal profesionist se desfășoară în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioada corespunzătoare valabilității atestatului și în condiții specifice privind munca la domiciliu. Contractul se încheie cu DGASPC sau cu furnizorii privați de servicii sociale.

Mai trebuie subliniat faptul că şi asistentul maternal, care are în plasament un copil cu handicap grav sau accentuat, poate opta să devină asistent personal profesionist pentru copilul devenit tânăr.

Asistentul personal profesionist va fi monitorizat şi controlat, astfel încât să se respecte drepturile şi demnitatea persoanelor cu handicap, opinia acestora fiind luată în considerare de către angajator.

Standardele minime obligatorii, prin ordin de ministru

Modelul atestatului de asistent personal profesionist, precum și standardele minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist se vor aproba prin ordin al ministrului Muncii și Justiției Sociale. Ordinul trebuie aprobat în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii adoptate, anume în data de 26 august.

De asemenea, tot prin ordin al ministrului Muncii, care trebuie să fie emis în termen de 60 de zile de la adoptarea hotărârii de guvern (27 iulie 2017) se va apoba şi procedura de monitorizare și control a activității asistentului personal profesionist.

 

Source URL: https://www.stiriutile.ro/asistent-personal-profesionist-pentru-ingrijirea-persoanelor-cu-handicap/