Ajutorul de şomaj/Condiţii pentru a primi indemnizaţie

by stiriAdmin | ianuarie 13, 2016 1:22 pm

Pentru a primi indemnizația lunară, șomerii trebuie să îndeplinească anumite condiții, cumulativ:
• să aibă un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni de dinaintea datei la care își înregistrează cererea;
• să nu realizeze venituri sau să realizeze, din activități autorizate, venituri mai mici decât valoarea ISR (500 de lei);
• să nu îndeplinească condițiile de pensionare;
• să fie înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul/reședință, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.
În cazul absolvenților instituțiilor de învățământ și ai școlilor speciale, stagiul de cotizare anterior nu este necesar.
Dacă o persoană a avut contract individual de muncă cu timp parțial, stagiul de cotizare se stabilește proporțional cu timpul efectiv lucrat.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/ajutorul-de-somajconditii-pentru-a-primi-indemnizatie/