Ajutorul de handicap mediu: drepturi generale

by stiriAdmin | februarie 1, 2016 11:07 am

Persoanele cu handicap mediu beneficiază de o serie de drepturi, precum indemnizaţie, gratuităţi, reduceri etc. Drepturile persoanelor cu handicap mediu sunt următoarele:
• buget personal complementar, indiferent de venituri;
• asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru
tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite de contractul-cadru;
• dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare;
• un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;
• bilete pentru persoana cu handicap mediu, în aceleaşi condiţii ca pentru elevi şi studenţi, pentru intrarea la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive;
• protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap care, indiferent de vârstă, sunt în imposibilitatea totală sau parţială de a-şi administra bunurile personale.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/ajutorul-de-handicap-mediu-drepturi-generale/