Ajutorul de handicap accentuat: drepturi generale

by stiriAdmin | februarie 1, 2016 10:44 am

Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de o serie de drepturi, precum indemnizaţie, gratuităţi, scutiri etc. Drepturile persoanelor cu handicap accentuat sunt următoarele:
• indemnizaţie lunară, indiferent de venituri;
• buget personal complementar, indiferent de venituri;
• gratuitate la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul;
• gratuitate la transportul interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru şase călătorii dus-întors pe an calendaristic; beneficiază de aceste prevederi şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora;
• scutire de la impozitul pe veniturile din salarii;
• scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane;
• scutire de impozit pe veniturile din pensii;
• scutire de la impozitul pe clădire şi pe terenul aferent clădirii de domiciliu;
• scutire de la taxa asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi motociclurilor adaptate handicapului;
• scutire de la taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
• scutire de la taxa hotelieră;
• scutire de la taxa de utilizare a drumurilor naţionale, în cazul persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate;
• asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, în limitele stabilite prin Contractul-cadru;
• dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, în limitele stabilite prin Contractul- cadru;
• un bilet gratuit de tratament balnear pe an, pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist;
• gratuitate la bilete (inclusiv pentru însoţitor) pentru intrarea la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive;
• protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap care sunt în imposibilitatea de a-şi administra bunurile personale.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/ajutorul-de-handicap-accentuat-drepturi-generale/