Actele pentru pensia anticipată parțială

by stiriAdmin | ianuarie 25, 2016 6:51 pm

Actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie anticipată parțială sunt următoarele:
• cerere pentru înscrierea la pensie anticipată parțială;
• carnetul de muncă (original și copie);
• carnetul de asigurări sociale (original și copie);
• alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă;
• adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractual colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
• adeverință privind condițiile de muncă speciale și/sau deosebite;
• dovada certificării stagiului de cotizare;
• adeverință din care să rezulte data încetării calității de asigurat;
• alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie;
• procură specială pentru mandatar (unde este cazul).

Source URL: https://www.stiriutile.ro/actele-pentru-pensia-anticipata-partiala/