Actele necesare pentru pensia de invaliditate

by stiriAdmin | ianuarie 25, 2016 7:12 pm

Actele necesare pentru depunerea dosarului de pensie de invaliditate sunt următoarele:
• cerere pentru înscrierea la pensie de invaliditate;
• decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale;
• adeverință din care să rezulte încetarea plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă și cuantumul acesteia (unde este cazul);
• carnetul de muncă (original și copie);
• carnetul de asigurări sociale (original și copie);
• alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate;
• livretul militar (original și copie);
• diploma de studii (original și copie) și foaie matricolă (original și copie) sau adeverință din care să rezulte durata normală și perioada anilor de studii absolviți la zi, precum și certificarea absolvirii acestora;
• pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituții de învățământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoașterii acestora de către statul român;
• adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractual colectiv/individual de muncă pentru perioada 01.04.1992-01.04.2001;
• adeverință privind condițiile de muncă speciale și/sau deosebite;
• dovada certificării stagiului de cotizare;
• dovada calității de beneficiar al Legii nr. 42/1990, al Decret-Lege nr.118/1990 (certificat de luptător și brevet )
• procura specială pentru mandatar (unde este cazul).

Source URL: https://www.stiriutile.ro/actele-necesare-pentru-pensia-de-invaliditate/