Actele necesare la vânzarea terenurilor intravilane

by stiriAdmin | aprilie 2, 2016 9:37 am

Vânzarea terenurilor intravilane nu poate fi efectuată în România decât printr-un act autentic, iar la vânzarea unui astfel de teren sunt necesare anumite acte. Orice alt act încheiat între părți, care privește dreptul de proprietate asupra unui teren, este lovit de nulitate absolută. În situația în care se încheie un înscris sub semnatură privată (chitanță de mână) referitor la dreptul de proprietate asupra unui teren, dobânditorul dreptului de proprietate va trebui sa deschidă o actiune în instanţă pentru a constata dreptul său de proprietate.
Atunci când i se solicită autentificarea unui contract de vânzare având ca obiect un teren intravilan, notarul public cere vânzătorului prezentarea anumitor acte, precum actele de proprietate, cadastrul, încheierea de intabulare și certificatul de atestare fiscală.

Certificatul de urbanism îţi spune ce poţi face cu terenul

În majoritatea cazurilor, notarul public pune in vederea părților beneficiile prezentării unui certificat de urbanism care să ateste situatia reală a terenului care se cumpără. Certificatul de urbanism este un act administrativ, iar dispoziţiile legale principale cu privire la acesta sunt cuprinse în art. 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în Normele metodologice pentru aplicarea acestei legi , precum şi în art. 28-34 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului. Certificatul de urbanism este un act cu caracter individual, prin care autorităţile publice competente informează solicitantul cu privire la regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor şi indică lista cu avizele şi acordurile legale necesare pentru edificarea sau desfiinţarea unei construcţii.
Recomandarea este ca la autentificarea contractelor de vânzare având ca obiect un teren intravilan să se obțină certificatul de urbanism, pentru a evita situații în care s-ar putea înstrăina terenuri agricole sau terenuri afectate de utilităţi publice, inutilizabile pentru construire, ca fiind terenuri construibile, cu consecinţe grave pentru dobânditor. Certificatul de urbanism poate fi cerut de orice persoană fizică sau juridică interesată în cunoaşterea datelor din conţinutul său, chiar dacă aceasta nu este proprietarul imobilului. Eliberarea lui nu poate fi condiţionată de prezentarea titlului de proprietate. El poate fi eliberat la cererea mai multor persoane în acelaşi timp, cu condiţia să aibă un conţinut identic. Scopul eliberării este acela de a asigura accesul la informaţii al tuturor persoanelor interesate.
După autentificarea contractului de vănzare, notarul public, în temeiul legii, solicită intabularea dreptului de proprietate pe numele noului dobânditor și pune în vederea părților necesitatea înscrierii pe rol în termen de 30 de zile de la semnarea contractului. Odată cu semnarea contractului de vânzare, cumpărătorul primește de la vânzător istoricul proprietății, respectiv actele de proprietate pe care le deține în original și care au stat la baza autentificării.

Articol pus la dispoziţie de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

Source URL: https://www.stiriutile.ro/actele-necesare-la-vanzarea-trenurilor-intravilane/