Înregistrarea nașterii bebelușului cu părinții căsătoriți

by stiriAdmin | ianuarie 28, 2016 7:11 pm

După ce pe lume vine un bebeluș, părinții acestuia, căsătoriți fiind, trebuie să procedeze la înregistrarea nou-născutului în vederea eliberării certificatului de naștere. Actele necesare înregistrării nașterii sunt următoarele:
• certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
• certificatul de naştere al mamei (original şi fotocopie);
• actele de identitate ale părinților (original şi fotocopie);
• actul de identitate al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de părinți.
• certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul.
Dacă părinţii poartă nume de familie diferite, este necesară declaraţia acestora, dată numai în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul.

Sursa foto: http://qsota.com

Source URL: https://www.stiriutile.ro/actele-necesare-inregistrarii-nasterii/