Înregistrare naștere copii cu părinții cetățeni străini

by stiriAdmin | ianuarie 28, 2016 7:20 pm

În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii părinţi sunt cetăţeni străini, actele necesare înregistrării nașterii sunt următoarele:
• Certificatul medical conunstatator al naşterii, întocmit pe formular tip ca-re trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila uni-tăţii sanitare, semnătura şi parafa medicului.
• Actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă.
• Paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare.
• Certificatul de căsătorie al părintilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă parintii sunt căsătoriţi; dacă se înregistrează naşterea unui copil din afara căsătoriei, este necesar să se prezinte certificatul de naştere al mamei în original, împreună cu traducerea legalizată. Originalul certificatului de căsătorie, reaspectiv de naştere al mamei eliberate de autorităţile străine şi traducerile acestora (dacă nu sunt făcute în România) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) Documentele eliberate de institutii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961 se apostilează.
b) Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate.
c) Documentele care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute anterior se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.
Procedura supralegalizării documentului presupune existenţa a trei ştampile pe originalul documentului prezentat, după cum urmează: ştampila aplicată de autoritatea emitentă a actului,conform procedurii stabilite de statul de origine; ştampila misiunii diplomatice a României din
statul de origine sau misiunea diplomatică a statului de origine din România; ştampila Ministerului Afacerilor Externe din România – Direcţia Relaţii Consulare, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 24;
În cazul în care căsătoria parintilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea certificatelor în registrele de stare civilă române; nasterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor.
Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului, instanța de tutelă stabileşte numele de familie şi/sau prenumele, după caz.

Sursa foto: https://dermatique.co.uk

Source URL: https://www.stiriutile.ro/acte-necesare-inregistrare-nastere-copii-cu-parintii-cetateni-straini/