A început prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

by stiriAdmin | februarie 29, 2016 1:45 pm

Astăzi, 29 februarie, a început prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare .Până pe 18 martie, părinții au la dispoziție aproape trei săptămâni pentru a-și înscrie copiii în prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare. Metodologia de înscriere în învățământul primar 2016-2017 prevede că, din toamnă, Ministerul Educației nu mai acceptă excepții la înscrierea în învățământul primar, deci copiii nu vor mai putea sări clasa pregătitoare pentru a fi înscriși direct în clasa I.

Înscrierea online cu garantează înscrierea propriu-zisă

Modalitatea de înscriere este destul de simplă: părinţii pot face acest lucru fie online, pe https://inscriere.edu.ro/cerere/, fie la unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea, între orele 08.00-20.00 (de luni până vineri), sau între orele 09.00 şi 13.00, sâmbăta.
Reprezentanţii Ministerului Educaţiei atrag atenţia părinţilor asupra modalităţii de înscriere. Completarea online a cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ. Părinţii trebuie să se prezinte la unitatea de învăţământ aleasă cu dosarul complet al copilului, pentru validarea cererii de înscriere completată online. Completarea online a formularului vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dvs. și al celorlalți părinți.
21 martie – repartizarea la şcoala de circumscripţie
După înscrierea copilului în clasa pregătitoare, urmează procesarea dosarului acestuia şi afişarea numărului de locuri rămase libere în unităţile de învăţământ. Astfel, pe 21 martie va avea loc procesarea, de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

22-24 martie – repartizarea la altă unitate de învăţământ

În perioada 22-24 martie 2016 se va desfăşura procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Tot în aceste zile se va decide admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază, dar şi marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

Afişarea candidaţilor înmatriculaţi

Pe data de 25 martie va avea loc procesarea, de către Comisia națională, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
De asemenea, în 25 şi 26 martie vor fi afișate, în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ, numele candidaților înmatriculați, numărul de locuri rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă.

29 martie – afișarea locurilor disponibile în etapa a doua de înscrieri

Pe 29 martie se vor afișa la unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului Școlar procedurile specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile. Cea de-a doua etapă de înscrieri în învăţământul primar va avea loc în perioada 30 martie-8 aprilie.

Source URL: https://www.stiriutile.ro/a-inceput-prima-etapa-de-inscriere-in-clasa-pregatitoare/